Podstawowa Opieka Zdrowotna

Kompleksowa opieka w POZ

Nasza poradnia POZ  (Podstawowa Opieka Zdrowotna) posiada aktywny kontrakt z NFZ i czynne jest bezpłatnie od poniedziałku do soboty. Usługi realizowane przez lekarzy pierwszego kontaktu (lekarze rodzinni, lekarze interniści, lekarze pediatrzy) są całkowicie bezpłatne.