Spirometria

Home / Badania diagnostyczne / Spirometria
Home / Badania diagnostyczne / Spirometria

Spirometria – badanie pojemności płuc

Spirometria jest to badanie służące do pomiaru objętości powietrza wydychanego z płuc, a także natężenia jego przepływu podczas wdechu i wydechu, pozwalające na ocenę wentylacji płuc u osób z dusznością, świszczącym oddechem, sapaniem, przewlekłym duszącym kaszlem, czy bólem w klatce piersiowej. Badanie to wykonuje się również w monitorowaniu skuteczności leczenia astmy i w obserwacji przebiegu chorób nerwowo-mięśniowych, w orzecznictwie sportowym i medycyny pracy oraz w epidemiologii. Spirometria zazwyczaj wykonywana jest w warunkach statycznych (spokojnego oddychania) i dynamicznych – natężonego oddychania, przy głębokich wdechach i wydechach, co pozwala na ocenę stanu dróg oddechowych u pacjenta.

Jak przygotować się do badania?

Spirometria wymaga od pacjenta określonego wysiłku, a także szczegółowego wykonywania poleceń. Badany powinien mieć na sobie luźne ubranie niekrępujące ruchów. Test nie może być wykonywany tuż po wysiłku fizycznym. Przed badaniem nie należy również spożywać alkoholu, obfitych posiłków oraz palić papierosów. Jeśli spirometrię wykonuje się po inhalacji leku rozkurczającego oskrzela, przed badaniem konieczne jest odstawienie niektórych leków przeciwastmatycznych.

Zapisy na spirometrię w Medyk Bełchatów: