Akademia Piłkarska Soccer

 

Akademia Piłkarska SOCCER (AP SOCCER) jest stowarzyszeniem sportowym, którego głównym celem jest zachęcanie dzieci i młodzieży do aktywności fizycznej oraz propagowanie zdrowego stylu życia. Naszym priorytetem jest zarażanie młodego pokolenia pasją do sportu, wyzwalanie w dzieciach pozytywnych emocji, a także nauka wartości, które charakteryzują dobrego sportowca tzn. gra fair play oraz szacunek dla rywala.