Dni Walki z Gruźlicą i Chorobami Płuc

Dni Walki z Gruźlicą i Chorobami Płuc

Szanowni Pacjenci,

Od 1 do 10 grudnia trwają Dni Walki z Gruźlicą i Chorobami Płuc. Jest to coroczna akcja, która przypomina o konieczności systematycznego badania płuc. Wcześnie wykrytą gruźlicę lub inne choroby płuc można skutecznie leczyć.

W jaki sposób Medyk Bełchatów promuje profilaktykę gruźlicy?

Gruźlica jest chorobą zakaźną, wywołaną przez bakterię – prątek gruźlicy. Źródłem zakażenia jest najczęściej drugi chorujący na gruźlicę (prątkujący), który w trakcie kaszlu, odkrztuszania, głośnego śmiechu wydala prątki z kropelkami śluzu.

Gruźlica sklasyfikowana jest jako choroba społeczna, więc duży wpływ na rozwój choroby mają: życie (mieszkanie, odżywianie), praca i wypoczynek. Przyczyną rozwoju choroby u zakażonego jest osłabienie sił obronnych organizmu. Najczęstszymi czynnikami zewnętrznymi osłabiającymi organizm ludzki są:

 • niedożywienie,
 • złe warunki mieszkaniowe.

Do czynników wewnętrznych, które sprzyjają zachorowaniu na gruźlicę, są:

 • zakażenie HIV,
 • cukrzyca,
 • choroby nowotworowe,
 • choroby krwi,
 • schyłkowa niewydolność nerek,
 • leczenie np. sterydami,
 • szybka utrata masy ciała .
Program profilaktyki gruźlicy kierowany jest do osób:
 • które miały kontakt z osobą z rozpoznaną gruźlicą,
 • u których stwierdza się jedną z okoliczności usposabiających: pacjent bezrobotny, niepełnosprawny, obciążony długotrwałą chorobą, obciążony problemem alkoholowym i/ lub narkotykowym, bezdomny.

Program profilaktyki gruźlicy realizują pielęgniarki POZ Medyk Bełchatów pośród osób zadeklarowanych na ich listę.

Kontakt z Rejestracją Medyk Bełchatów: